Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Αλέξανδρος (Σέρρες)

Εφημερίδα "Τα Νέα" 1972.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χειμερινό. 
Λειτούργησε από το 1960 - 1985. 
Στη θέση του θερινού ΡΕΞ. Θέσεις 450 
με εξώστη. Των πολ. μηχ. Σγουρού & 
Δεσποτίδη. Ιδιοκτησία Χατζηαγγέλου.
Πηγή: Εικονογραφημένη ιστορία των
Σερρών του Βασίλη Ι. Τζανακάρη.

Απόσπασμα από το serresnews.net
Οι χειμερινοί κινηματογραφοι ήταν ο Αλέξανδρος στη πλατεία Ελευθερίας υπάρχει και σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη