Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Σόνια (Θήβα)

Ημερ. λήψης 18/05/2013.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
ΣΟΝΙΑ Λουκά Μπέλλου 1. Θερινό.
Δημοτικός. Λειτουργεί ως σήμερα.
Πηγή φωτογραφίας internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη