Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Αστρον (Άγ. Θεόδωροι)
ΑΣΤΡΟΝ, θερινό, Αγ. Θεόδωροι, Κορινθίας,
Ημερ. λήψης 10/07/2009.
Πηγή αεροφωτογραφίας Κτηματολόγιο Α.Ε.


ΑΣΤΡΟΝ, Αγ. Θεόδωροι, Κορινθίας, το θερινό,
Ημερ. λήψης 10/07/2009.

ΑΣΤΡΟΝ, Αγ. Θεόδωροι, Κορινθίας, το θερινό,
Ημερ. λήψης 10/07/2009.

ΑΣΤΡΟΝ, Αγ. Θεόδωροι, Κορινθίας, το χειμερινό,
Ημερ. λήψης 10/07/2009.

ΑΣΤΡΟΝ, Αγ. Θεόδωροι, Κορινθίας, η είσοδος του χειμερινου. 
Ημερ. λήψης 10/07/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη