Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

Άνεσις (Αγ. Θεόδωροι)

Ημερ. λήψης 10/07/2009.
Πηγή φωτογραφίας Facebook.

Πηγή αερορωτογραφίας Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ημερ. λήψης 10/07/2009.


ΑΝΕΣΙΣ, Αγ. Θεόδωροι, Κορινθίας, Θερινό.
Ιδιοκτησία Μαρία Πατέλη.
Ημερ. λήψης 10/07/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη