Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Παλλάς (Σέρρες)

Πηγή google maps.

ΠΑΛΛΑΣ  Λεωφ. Μεραρχίας.
Χειμερινό & Θερινό. Ξεκίνησε 01/09/1964.
Ιδιοκτησία Γ. Δανηιλίδη. Από το 1971 - 1974
ανήκει στους αφους Τσιφούτη. Μετά ονομάστηκε
ΠΑΝΘΕΟΝ, ιδιοκτησία Μάρκου.
Πηγή φωτογραφιάς internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη