Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Δημοτικός (Θήβα)

Ημερ. λήψης 18/05/2013.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Ημερ. λήψης 16/05/2009.
Χειμερινό. Λοξής Φάλαγγος 1, στο συνεδριακό.
Λειτουργεί ως σήμερα σαν δημοτικός.
Πηγή φωτογραφίας internet. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη