Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Άντζελ Αννα (Αιγείρα)

Πηγή protionline.gr
Πηγή google maps.
Πηγή αεροφωτγραφίας Κτηματολόγιο Α.Ε.
Ημερ. λήψης 10/07/2009.
Ημερ. λήψης 10/07/2009.
ΑΝΤΖΕΛ ΑΝΝΑ Χειμερινό & Θερινό.
Πάνω στη παλιά εθνική. Το θερινό είναι 
στη ταράτσα και λειτουργεί ως σήμερα.
Το χειμερινό έχει γίνει θεατρικό εργαστήρι.
Ημερ. λήψης 10/07/2009.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη