Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ευκαρπίδη (Κατερίνη)

Πηγή google maps.
Πηγή από το youtube, 1995.
Προσφορά Γιάννης Ζαμπής,  30/11/2008
Προσφορά Γιάννης Ζαμπής,  30/11/2008.
Προσφορά Γιάννης Ζαμπής,  30/11/2008.
Προσφορά Γιάννης Ζαμπής με τη βοήθεια του
ιδιοκτήτη, 30/11/2008.
ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ  25ης Μαρτίου 28. Χειμερινό. 
Ιδιοκτησία Ευκαρπίδη.  Μετά χωρίστηκε
σε 3 αίθουσες. Λειτουργεί ως σήμερα.
Προσφορά Γιάννης Ζαμπής με τη βοήθεια του
ιδιοκτήτη, 30/11/2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη