Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Κρόνος (Βόλος)

ΚΡΟΝΟΣ Χειμερινό. Παραλία.
Ξεκίνησε τη δεκαετία 50.
Προσφορά Γιάννης Ζαρμπής, 19/05/2010, σημερινή
πολυκατοικία. 
ΚΡΟΝΟΣ Χειμερινό. Παραλία. 
Ξεκίνησε δεκαετία 50.
Πηγή φωτογραφίας internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη