Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ορφεύς (Πύργος)

Πηγή χάρτη vrisko.gr
Πηγή google maps.
Πηγή φωτογραφίας internet. Το θερινό.
Μανωλοπούλου 11. Χειμερινό & Θερινό.
Ξεκίνησε το 1947. Το χειμερινό χωρίστηκε σε 3 αίθουσες και
λειτουργεί ως σήμερα. Το θερινό ξεκίνησε το 1965.
Πηγή φωτογραφίας internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη