Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Σινέ Καραβάς (Κύθηρα)

Πλανόδιο σινεμά στο καφενείο του Βενάρδου ή
Μαλλιαρού. Το εξωτερικό που ήταν το θερινό σινεμά.
Προσφορά Κύρκος Ξάφης, Αύγουστος 2009.

Πλανόδιο σινεμά στο καφενείο του Βενάρδου ή
Μαλλιαρού. Το εσωτερικό που ήταν το χειμερινό σινεμά.
Προσφορά Κύρκος Ξάφης, Αύγουστος 2009.

Πλανόδιο σινεμά στο σχολείο. Το εσωτερικό.
Προσφορά Κύρκος Ξάφης. Αύγουστος 2009
ΚΑΡΑΒΑΣ . Πλανόδιο σινεμά στο σχολείο.
Το εξωτερικό.
Προσφορά  φωτο Κύρκος Ξάφης. Αύγουστος 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη