Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Ερμής (Σύρος)

Προσφορά Ρένα Ευσταθίου, 23/08/2011.
Προσφορά Ρένα Ευσταθίου, 23/08/2011.
Προσφορά Ρένα Ευσταθίου, 23/08/2011.
ΕΡΜΗΣ Πλ. Νιρβάνα, Χασοποταβέρνα ή
Συνοικισμό. Το Χειμερινό πρώην αποθήκη,
ξεκίνησε δεκαετία 60 και έκλεισε δεκαετία 70.
Το Θερινό ήταν δίπλα και ξεκίνησε το 1946.
Ιδιοκτησία Δασκαλέα.
Προσφορά Ρένα Ευσταθίου, 23/08/2011.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη