Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Palace (Χανιά)

Πηγή φωτογραφίας internet. 

PALACE CINEMAS  Σούδα, Βλητέ. 
Χειμερινό με 2 αίθουσες. Λειτουργεί ως σήμερα.
Πηγή φωτογραφίας internet. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη