Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Ριβολί (Γύθειον)

ΡΙΒΟΛΙ 
Χειμερινό & Θερινό. 
Ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 60 και το χειμερινό
κάηκε το 1994. 
Γκρεμίστηκε και 
σήμερα στεγάζεται το 
υποθηκοφυλάκειο.
Προσφορά Ευγενία Μποτσαράκου,
Μάρτιος 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη