Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Παλλάς (Χαλκίδα)

ΠΑΛΛΑΣ Πλ. Βασ. Κωνσταντίνου ή 
Πλ. Αγ. Νικολάου. Ξεκίνησε τέλος της 
δεκαετίας 30.
Πηγή "Το λευκό κουρέλι"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη