Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Διονύσια (Νιγρίτα)

Χειμερινό.
Πηγή φωτο εφημερίδα
"Μακεδονία" 23/11/1966.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη