Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Οδύσσεια (Λοιμοδών)


Λοιμοδών, 424 στρατ. νοσοκομείο, Θερινό. 1968 - , ιδιοκτησία Θ. Παπαδόπουλος.
Πηγή φωτο εφημερίδα "Μακεδονία" 31/10/1970.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη