Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Λένα Μαρία (Λευκός Πύργος)

Πλ. Κουλε Καφέ. Χειμερινό. Ιδιοκτησία Ταμπακίδης & Αγγελίδης.
Πηγή φώτο εφημερίδα "Μακεδονία" 03/05/1970.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη