Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Αλέξανδρος (Τριανταφυλλιά)

Χειμερινό
Πηγή φωτο εφημερίδα
"Μακεδονία¨ 16/11/1969

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη