Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Άριστον (Τρίκαλα)

Χειμερινό. Κονδύλη. 1961 - 1973. 
Θέσεις 950. 
Ιδιοκτησία Σπ.Διβάνη.
Πηγή φωτο εφημερίδα 
α Νέα" 25/10/1965.


 Απόσπσμα από tovaltino.blogspot.gr
 «Άριστον» (θερινός, 1961 - 1973) των 950 θέσεων επί της οδού Κονδύλη. Εκμετάλλευσης των Σπύρου Διβάνη και Υιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη