Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Αρζεντίνα (Στρατηγείου)


Στρατηγείου. Θερινό.
Πηγή φωτο εφημερίδα
"Μακεδονία" 08/07/1979.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη