Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Σινέ (Αγ. Κωνσταντίνος)

Θερινό
Πηγή αεροφωτογραφίας Γ.Υ.Σ. 1981.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη