Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Άλφα (Νέα Κρήνη)

Νέα Κρήνη. Χειμερινό.
Θέσεις 480.  
Ιδιοκτησία αφοι Κωνσταντινίδη.
Πηγή φωτο εφημερίδα 
"Μακεδονία" 25/05/1969.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη