Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Αθήναι (Χαλκίδα)

Χειμερινό.
Πηγή φωτο εφημερίδα "Τα Νέα" 1974.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη