Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Κύπρος (Πάτρα)

Θερινό
Πηγή από το βιβλίο του Γιάννη Μουγγόλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη