Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Αίγλη (Στυλίδα)

Πηγή φωτογραφίας facebook 1956.
Χειμερινό & Θερινό.
Στη κεvτρική πλατεία το 1968.
Πηγή φωτο από youtube.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη