Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Άστρον (Δίστομο)

Χειμερινό & Θερινό. Έγινε disco Amazon.
Ιδιοκτησία Ιωάννη Μπασδέκη του Αναστασίου.
Προσφορά φωτο το 19661 από Πέτρος Μπασδέκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη