Κυριακή, 4 Μαΐου 2008

Δημοτικόν Θεατρον (Μυτιλήνη)

Πηγή φωτο εφημρερίδα "Τα Νέα" 26/10/1970.
Πηγή φωτογραφίας lesvosnews.gr
Χειμερινό. Κουντουριώτου.
Πηγή φωτο εφημρερίδα "Τα Νέα" 30/01/1970.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη