Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Σινέ Κολιότα (Καστέλια)

ΣΙΝΕ ΚΟΛΙΟΤΑ
Χειμερινό. Μέσα στο ομώνυμο 
καφενενείο.
Πηγή φωτογραφίας internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη