Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Σινέ Λίλας (Βασιλικό)

ΣΙΝΕ ΛΙΛΑΣ Θερινό.  
Ιδιοκτησία Λεμπέση, Τριανταφύλλου.
Έγινε γυμναστήριο.
Προσφορά φωτογραφίας Γιώργος Τσόκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη