Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Άννυ (Αργοστόλι)

Προσφορά Δημήτρης Μπαστάς 25/08/2009.
Προσφορά Δημήτρης Μπαστάς 25/08/2009.
Προσφορά Δημήτρης Μπαστάς 04/04/2009.
Προσφορά Δημήτρης Μπαστάς 04/04/2009. 
ΑΝΝΥ Αργοστόλι, Χαροκόπου 16, 
Πλ. Αργοστολίου. Θερινό. Λειτουργεί ως σήμερα.
Προσφορά Δημήτρης Μπαστάς 04/04/2009. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη