Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ολύμπιον (Σιδηρόκαστρο)

Χειμερινό.
Πηγή φωτο εφημερίδα
"Μακεδονία" 24/01/1965.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη