Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ολύμπιον (Άγ. Γεώργιος)

Χειμερινό.
Πηγή φωτο εφημερίδα
"Μακεδονία" 16/11/1969.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη